Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Ombygning af Vestermark ved Alssundbro – Kærhalvø

I forbindelse med at landsbylauget den 24 okt. 2012 havde inviteret beboere til debat om trafik generelt og her kom med forslag ,om man ikke kunne ændre noget ved cykelstien ved Alssundbroen
forslagene har Vejdirektoratet lagt mærke til.
Har den 18 juni 2014 fået følgende mail

Der er vedtaget et projekt for etablering af en støttehelle ved stikrydsning ved rampekrydset ved Vestermark
Samtidig etableres belysning i krydset og hen over broen.
Arbejdet udføres samtidig med ombygning af tilkørselsrampen til Alssundbroen, og vil gå igang i starten af august 2014
Man vil inden længe kunne finde mere om projektet på vejdirektoratets hjemmeside
http://wwww.vejdirektoratet.dk/da/vejprojekter/sider/default.aspx
Så må vi til den tid se hvilken løsning de er kommet frem til

Del på Facebook