Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Private skilte fjernet på Kær Halvø

Skilte blev fjernet uden varsel på Kær Halvø, som var sat op af private personer, disse skilte var jo sat op for at styrke det lokale sammenhold, og at vise nye tilflytter at der findes muligheder for handel her lokalt.

Se link til kommunens regler.

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sonderborgkommune.dk%2FErhverv%2FSkiltepaalandet.aspx%23.Trg9blrTA8U.facebook&h=pAQGr3L49AQF_zdS9pGIjUYJ9-SAsz78KmVMtwLCn-49bzw

Se link til folder

http://www.sonderborgkommune.dk/Erhverv/~/media/Naturgruppen/Dokumenter/Foldere/Skiltepaalandet.ashx

Del på Facebook