Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Projekter for 1,3 mio. kr. får tilskud via LAG Sønderborg-Aabenraa

Til orientering

Nyhedsbrev fra LAG Sønderborg Aabenraa – bemærk ansøgningsrunder i 2022: 21. februar 2022 og 23. maj 2022.

Fortsat god juleferie

Connie Skovbjerg

Landdistriktskoordinator

 

 

Til den sidste ansøgningsrunde i 2021, modtog bestyrelsen for LAG Sønderborg-Aabenraa fem ansøgninger, som alle lå indenfor de rammer, som foreningen støtter. Alle spændende projekter, som hver især har betydning for turismeerhvervet i Sønderborg Kommune. Følgende projekter blev tilgodeset:

Etablering af Tiny SeaSide Kegnæs

SeaSide Camping ApS arbejder på at udvikle tidligere Møllers Camping på Sydals til Tina SeaSide. Tiny Seaside vil tilbyde højere kvalitativ camping i form af udlejning kvalitative overnatningsmuligheder (eks. mobile tiny huse).  I den sammenhæng arbejder de på at opgradere hovedhuset med kvalitativt opholdsrum, indkøbsmuligheder, og sanitærforhold. Med dette projekt går de i gang med opgradering af service på camping pladsen ved kanalisering (etablering af vand og kanalisering på camping enheder).

Projektet er indstillet til at modtage 251.187 kr. i tilskud.

Yderligere information fås ved henvendelse til Henrik Frisenberg, tlf. +49 157 37859503, e-mail henrik.frisenberg@tinyhousefactory.de.

Rønhave Events

Rønhave Event har til formål at kunne servicere med de nødvendige materialer til Rønhave og andre aktører til afholdelse af arrangementer af forskellig slags. Det kan være events, mindre fødevarearrangement på Rønhave og meget mere. Med projektet indkøber Rønhave Event toiletfaciliteter til at kunne komme i gang med disse aktiviteter. Senere vil der blive investeret i andre faciliteter til aktiviteterne. Målgruppen for projektet er besøgende på Rønhave samt deltagere i events både på Rønhave og andre steder. Det forventes at projektet vil skabe flere arbejdspladser hos Rønhave Bed & Breakfast, Rønhaveslagteren og de virksomheder, som ønsker at deltage i diverse events og på sigt også i Rønhave Event.

Projektet er indstillet til at modtage 262.329 kr. i tilskud.

Yderligere information fås ved henvendelse til Susanne Iversen, tlf. 51946543, e-mail susanne@ronhave.eu.

Stella Klubbane

Stella Islandshesteforening er i gang med anlæggelse af et baneanlæg, én såkaldt ovalbane med en samlet omkreds på 300 meter, samt grusvej op til baneanlægget, med vendeplads. Desuden vil de også på et senere tidspunkt arbejde på etablering af en dressurbane (20x40m) til opvarmning. Tilvæksten i denne gren af ridesporten er støt stigende gennem de sidste mange år og populariteten af den islandske hest, ser ikke ud til at stoppe foreløbigt. Familien kan samles om ét og samme dyr, da den kan rides af de fleste. Etablering af baneanlægget vil optimere mulighederne for at kunne have faste undervisere, afholde større arrangementer, opbevare diverse af klubbens remedier og i det hele taget vil et anlæg øge muligheden for at skabe opmærksomhed omkring klubben og generelt den islandske hest.

Projektet er indstillet til at modtage 329.000 kr. i tilskud.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Christian Kjeldal, tlf. 31649097, e-mail christian.kjeldal@hotmail.com.

Marina Minde – Skibet legeplads

Marina Minde P/S vil med projektet etablere en ny solid legeplads, som giver glæder i mange år, både for de sejlende, kørende og gående gæster der hvert år er på besøg ved Marina Minde. Legepladsen skal rumme elementer, der kan bruges af alle, og visuelt tiltrække, uden at det bliver en bylegeplads. Derfor opbygges legepladsen i robinie træ, olieret, og det vil have en høj grad af et maritimt udtryk.

Projektet er indstillet til at modtage 134.800 kr. i tilskud.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Hans Lindum Møller, tlf. 40455860, e-mail lm@marinaminde.com

Nyt samlingspunkt for fysiske aktiviteter i Hellevad

Efter i flere år at have oplevet et støt stigende elevtal i Hellevad Børneunivers, har idrætslivet oplevet rekordstor opbakning. Faciliteterne som Hellevad Idrætsforening kan tilbyde de unge, trænger dog i den grad til at blive opgraderet. Hellevad Idrætsforening har derfor søgt om tilskud til etablering af et nyt aktivt mødested der kan fastholde de unge, etablere nye relationer samt skabe en merværdi for lokalsamfundet – en multibane, som ved at kombinere en fodboldbane med faciliteter til også at kunne spille hockey, volleyball, basketball og tennis kan sikre optimale rammer for et bredt udvalg af sportsgrene.

Projektet er indstillet til at modtage 300.000 kr. i tilskud.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Andreas Carstensen, tlf. 61348023, e-mail andreascarstensen5@gmail.com

Midler i 2022

LAG Sønderborg-Aabenraa har næsten 3,2 mio. kr. til rådighed til projekter i landdistrikterne i begge kommuner. Midler, som skal bruges til projekter, som skal indstilles senest ultimo juni 2022. Formanden for LAG Sønderborg-Aabenraa siger: ”Vi opfordrer alle til allerede nu at tage kontakt til vores koordinator, hvis de har en idé til et projekt, som de vil søge tilskud til, således at hun kan vejlede ift. muligheden for at søge tilskud.”

Ansøgningsfrister i 2022

Vi har allerede planlagt de to ansøgningsfrister i starten af 2022. Den førstes bliver den 21. februar 2022 og den anden den 23. maj 2022. Du skal dog vide at du altid kan indsende din ansøgning, således at du kan komme i gang for egen risiko og regning, hvis du ønsker det.

Koordinator Merethe Juul kan kontaktes på tlf. 20285668 eller via e-mail mjt@landdistriktshuset.dk.

Vi vil gerne ønske alle en Glædelig Jul samt et Godt Nytår og ser frem til at modtage spændende projekter i 2022.

Med venlig hilsen

LAG Sønderborg-Aabenraa

Merethe Juul

Udviklingskonsulent, fundraiser, LAG koordinator

Tlf. 20285668

mjt@landdistriktshuset.dk

http://www.lag-soenderborg-aabenraa.dk/

https://www.facebook.com/lagsonderborgaabenraa/

Del på Facebook