Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Referater fra landsbyforum og landdistriktsudvalg -Kær Halvø

Sådan finder du dem.
Landdistriktsudvalg linket Sønderborg kommune landdistriktsudvalg
Landsbyform, Linket Sønderborg kommune infoland- Tryk øverst oppe på landsbyforum
Herefter på sonderborgkom.dk/forum/

Kærhalvø landsbylaug er med i en arbejds gruppe der skal se på muligheden for at få et antal elektroniske infotavler til landsbyerne i hele kommunen
Kenni Nielsen er fra os tovholder på det og Hans Iversen og Jørgen Wilkenskjeldt deltager også

I støbeskeen er der også gang i og se om det er muligt at få skilte der henviser til Hestehave og Skovhuse i krydset Vestermark/ Kær Bygade

Som det femgår af referat fra landdistriktsudvalget har jeg sagt ja til at deltage i kommunens transportråd for sundeved siden

Del på Facebook