Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Samvær og handling på Kærhalvø

Året der kommer

Udviklingsplan

Vores udviklingsplan har været til eksamen i Teknik og miljø og på den kommende generalforsamling skal vi have valgt nogen, der vil arbejde videre med den og fundet nogen der vil  arbejde med det der står i den

Bæredygtig landsby

Bestyrelsen er inviteret over på Alsion den 19. januar for at  høre hvad vores studenter-ingenører er kommet frem til med deres  undersøgelse . Så snart vi ved mere vil vi orientere  jer her på siden.

Fjernvarme til Kær -Ormtoft området

Et nedsat udvalg  arbejder fortsat på at få fjernvarme til Kær by området i en eller anden form, hvis der er tilslutning til det.

Naturfagskort

På generalforsamlingen skal vi have fundet nogen der vil arbejde med noget der hedder naturfagskort, som skal vise alle de spændende steder der er på Kærhalvø, som har interesse for turister og skoler samt borgere der vil besøge vores område.

Hjemmesiden

Der mangler stadig kontakt personer til bådelaugene,  jagtforening m m.

Husk at hjemmesiden  formål bla. skulle være  at nye borgere , let kan orientere sig om området

For at vores hjemmeside  www.kaerhalvo.dk  kan blive spændede at læse og søge information på , mangler der personer der vil arbejde med den.

Husk at man kan tilmelde sig nyhedsbrev

Husk også at i kan tilmelde jer Landsbylauget For Kær Halvø på facebook og dele hvad der står på hjemmesiden på facebook

Godt nytår

Formand for kærhalvø landsbylaug

Jørgen Wilkenskjeldt

Del på Facebook