Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Spørgeskema uddeles igen på Kær Halvø

Landsbylauget forsøger at få flere til at svare på spørgeskemaet ang. bæredygtig landsby, og derfor uddeles spørgeskemaet endnu en gang til dem som endnu ikke har fået svaret på skemaet. Skemaet uddeles sammen med et infobrev. Infobrevet kan findes online her: Kærhalvø skema

Skemaet kan også besvares online her: http://www.bit.ly/nhFcdc

Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om interesse i fjernvarme. For de interesserede kan man se priser på fjernvarme, samt etableringsomkostning og årlige udgifter her: Sønderborg Fjernvarmes Takstblad

Del på Facebook