Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Tillæg til miljøgodkendelse Sønderborg Fjernvarme – Kær Halvø

Sønderborg Kommune har den 7. september 2015 meddelt tillægsgodkendelse til Sønderborg Fjernvarme AMBA, Vestermark 14b, 6400 Sønderborg, som vil ændre frakørselsforholdene, jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1. 

Klagefristen er til den 5. oktober 2015.
 
Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.  

Se mere på kommunens hjemmeside: Link

Del på Facebook