Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

VVM – afgørelse for Spejderlejren 2017 – trafikal infrastruktur

Oversigtskort

Veje og Trafik – afdelingen har den 30. november 2015 truffet afgørelse om, at der ikke er VVM – pligt for spejderlejren 2017 – trafikal infrastruktur.

Klagefristen er den 8. januar 2016 kl. 15.00.

Se mere på kommunens hjemmeside: http://sonderborgkommune.dk/hoeringer/vvm-afgoerelse-spejderlejren-2017-trafikal-infrastruktur

Del på Facebook