Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

september 4, 2013

Landzonetilladelse Kær Bygade 62C

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at udvide eksisterende carport/skur på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c Kær, 6400 Sønderborg. Jævnfør

Læs mere