Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Landzonetilladelse Kær Bygade 62C

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at udvide eksisterende carport/skur på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c Kær, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

Se mere på: http://sonderborgkommune.dk/hoeringer/landzonetilladelse-til-udbygning-af-carport-og-skur

Afgørelsen kan påklages indtil 4 uger efter offentliggørelse. Se mere i landzonetilladelsen.

 

Del på Facebook